Kontakti

Marjan Tomažinčič
Direktor
Tel.: +386 (0)5 70 40 181
Fax: +386 (0)5 70 40 182
Mob.: +386 (0)31 358 081
e-mail: marjan.tomazincic@ipil.si

Ester Vičič
Računovodja
Tel.: +386 (0)5 70 40 108
Fax: +386 (0)5 70 40 182
Mob.: +386 (0)41 438 424
e-mail: ester.vicic@ipil.si

Iztok Grandič
Vodja obrtno tehničnih storitev
Tel.: +386 (0)5 70 40 111
Fax: +386 (0)5 70 40 182
Mob.: +386 (0)41 440 637
e-mail: iztok.grandic@ipil.si

Ivan Logar
Vodja obrtno gradbenih storitev
Tel.: +386 (0)5 70 40 111
Fax: +386 (0)5 70 40 182
Mob.: +386 (0)31 774 521
e-mail: ivan.logar@ipil.si

Manuela Udovič
Referentka obračunovalka
Tel.: +386 (0)5 70 40 143
Fax: +386 (0)5 70 40 182
Mob.: +386 (0)41 638 918
e-mail: manuela.udovic@ipil.si

Boris Dolgan
Vodja oddelka čiščenja
Tel.: +386 (0)5 70 40 179
Fax: +386 (0)5 70 40 182
Mob.: +386 (0)51 393 577
e-mail: boris.dolgan@ipil.si

Vprašajte nas:

POLITIKA KAKOVOSTI IN RAVNANJA Z OKOLJEM

Politika družbe IPIL temelji na:

  • stalnem razvoju in izboljševanju poslovanja s ciljem, postati odlična družba na področju zagotavljanje obrtno tehničnih storitev, storitev upravljanja in vzdrževanja za različne odjemalce
  • prilagajanje potrebam strank in nudenje kompletnosti različnih storitev
  • zahtevi, da morajo biti vse storitve, ki jih nudimo odjemalcem odlične kakovosti ob stalnem iskanju možnosti za zmanjšanje negativnih vplivov na okolje v katerem živimo ali ogroženosti varnosti in zdravja zaposlenih
  • skrb za ohranjevanje statusa invalidskega podjetja in za primerne delovne pogoje za invalide, njihovo rehabilitacijo,usposabljanje ter izobraževanje, nudenje strokovne in tehnične podpore
VEČ

Podjetje je certificirano po naslednjih standardih: