Dejavnosti in programi

KONTAKT:

Iztok Grandič
Vodja obrtno tehničnih storitev
Tel.: +386 (0)5 70 40 111
Fax: +386 (0)5 70 40 182
Mob.: +386 (0)41 440 637
e-mail: iztok.grandic@ipil.si

Ivan Logar
Vodja obrtno gradbenih storitev
Tel.: +386 (0)5 70 40 111
Fax: +386 (0)5 70 40 182
Mob.: +386 (0)31 774 521
e-mail: ivan.logar@ipil.si

Obrtno tehnične storitve

Dejavnosti družbe IPIL d.o.o. obsegajo širok spekter različnih storitvenih dejavnosti s poudarkom na obrtno tehničnih storitvah , raznih vzdrževano hišniških delih ter proizvodnjo raznih kovinskih izdelkov.

 • Obrtno tehnične storitve
 • storitve vzdrževanja stanovanjskih in poslovnih objektov
 • prenova kopalnic in drugih stanovanjskih prostorov,
 • razna zidarska in keramičarska dela
 • urejanje pločnikov z polaganjem talnih plošč
 • izvajanje zaključnih del na balkonih,terasah in stopnicah
 • nabavo in zamenjavo stavbnega pohištva (PVC okna, vrata…)
 • polaganje laminatov, brušenje in lakiranje parketa
 • izvajanje selitvenih storitev
 • popravilo klima naprav in opreme centralnega ogrevanja ter upravljanje kurilnic
 • razna druga hišniška dela
 • razna dela z dvižno košaro (čiščenje žlebov, obrezovanje dreves, manjša popravila streh in fasad)
 • čiščenje poslovnih in stanovanjskih objektov
 • urejanje zelenih površin: zelenic, cvetličnih gredic, košnja trave, obrezovanje drevja in grmičevja
 • zbiranje izrabljenih motornih vozil

POLITIKA KAKOVOSTI IN RAVNANJA Z OKOLJEM

Politika družbe IPIL temelji na:

 • stalnem razvoju in izboljševanju poslovanja s ciljem, postati odlična družba na področju zagotavljanje obrtno tehničnih storitev, storitev upravljanja in vzdrževanja za različne odjemalce
 • prilagajanje potrebam strank in nudenje kompletnosti različnih storitev
 • zahtevi, da morajo biti vse storitve, ki jih nudimo odjemalcem odlične kakovosti ob stalnem iskanju možnosti za zmanjšanje negativnih vplivov na okolje v katerem živimo ali ogroženosti varnosti in zdravja zaposlenih
 • skrb za ohranjevanje statusa invalidskega podjetja in za primerne delovne pogoje za invalide, njihovo rehabilitacijo,usposabljanje ter izobraževanje, nudenje strokovne in tehnične podpore
VEČ

Podjetje je certificirano po naslednjih standardih: