Ostale storitve

NADOMESTNO IZPOLNJEVANJE KVOTE ZAPOSLOVANJA INVALIDOV:

  • opravljanje vseh naših že naštetih storitev in proizvodnih del s sklepanjem pogodb za nadomestno izpolnjevanje kvote invalidov pri subjektih, ki sami za izpolnjevanje kvote nimajo pogojev (uredba v Ur. l. RS, št. 21/2014).

IZVAJANJE KOMPLETNIH HIŠNIŠKO-VZDRŽEVALNIH STORITEV IN UREJANJA OKOLICE ZA RAZNE INSTITUCIJE (OBČINE, ŠOLE, VRTCI…) IN OKOLICO:

  • kvalitetno, ažurno in kompleksno izvajanje hišniško - vzdrževalnih del, kot so razna manjša zidarsko-keramičarska, mizarska, vodoinstalaterska in elektro dela za potrebe raznih institucij ter občanov na področju Ilirske Bistrice in tudi zunaj in okolice,
  • košnja trave in urejanje zelenic, obrezovanje grmovnic in dreves ter čiščenje okolice in prostorov skupne uporabe,
  • opravljanje raznih prevozov, odvozov in selitvenih storitev,
  • dela s pomočjo dvižne košare,
  • brezplačen prevzem izrabljenih in odjavljenih osebnih motornih vozil z izdajo potrdila o razgradnji.