Dejavnosti in programi

KONTAKT:

Iztok Grandič
Vodja obrtno tehničnih storitev
Tel.: +386 (0)5 70 40 111
Fax: +386 (0)5 70 40 182
Mob.: +386 (0)41 440 637
e-mail: iztok.grandic@ipil.si

Ivan Logar
Vodja obrtno gradbenih storitev
Tel.: +386 (0)5 70 40 111
Fax: +386 (0)5 70 40 182
Mob.: +386 (0)31 774 521
e-mail: ivan.logar@ipil.si

Storitve upravljanja in vzdrževanja

Upravljanje in vzdrževanje

  • upravljanje in vzdrževanje stanovanjskih objektov in poslovnih prostorov
  • upravljanje kurilnic in opreme centralnega ogrevanja
  • upravljanje in vzdrževanje mejnih prehodov
  • nudenje vseh podpornih storitev za brezhibno delovanje in nemoteno uporabo opreme, vgrajenih sistemov in naprav, instalacij in infrastrukture (pravilno delovanje semaforjev, klima naprav, ogrevalnih sistemov, raznih merilnih naprav, električnih in strojnih instalacij, ...),
  • čiščenje in urejanje poslovnih objektov, parkirišč in okolice ter mejnih prehodov
  • opravljanje raznih režijskih del

POLITIKA KAKOVOSTI IN RAVNANJA Z OKOLJEM

Politika družbe IPIL temelji na:

  • stalnem razvoju in izboljševanju poslovanja s ciljem, postati odlična družba na področju zagotavljanje obrtno tehničnih storitev, storitev upravljanja in vzdrževanja za različne odjemalce
  • prilagajanje potrebam strank in nudenje kompletnosti različnih storitev
  • zahtevi, da morajo biti vse storitve, ki jih nudimo odjemalcem odlične kakovosti ob stalnem iskanju možnosti za zmanjšanje negativnih vplivov na okolje v katerem živimo ali ogroženosti varnosti in zdravja zaposlenih
  • skrb za ohranjevanje statusa invalidskega podjetja in za primerne delovne pogoje za invalide, njihovo rehabilitacijo,usposabljanje ter izobraževanje, nudenje strokovne in tehnične podpore
VEČ

Podjetje je certificirano po naslednjih standardih: